Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Fordon to największa dzielnica w Bydgoszczy – na jej terenie działają wspólnoty, które zrzeszają mieszkańców i odpowiadają za zarządzanie danym terenem. Jedną z największych wspólnot jest FSM, pod zarządem której mieszka prawie 30 tysięcy osób w 231 budynkach.  Aby Spółdzielnia Fordońska mogła być skutecznie zarządzana, wprowadzono System Zarządzania Jakością, który pozwala na niezwykle skuteczną wymianę informacji między mieszkańcami a spółdzielnią oraz wdrażanie w życie zmian. Spółdzielnia mieszkaniowa dba o dobro swoich mieszkańców, co potwierdzają pozytywne opinie oraz setki rekomendacji.

Adres: ul. Gen. F. Kleeberga 2, 85-791 Bydgoszcz

Telefon kontaktowy: +48 601 171 004, +48 603 105 005

Poczta: zarzad@fordonskasm.pl

Strona internetowa: http://fordonskasm.pl

Comments are closed.