Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Łódzkie Towarzystwo Naukowe to stowarzyszenie naukowe działające w Łodzi. Najwyższym organem statutowym jest Zgromadzenie Ogólne. Organ wykonawczy sprawuje Zarząd, którym kieruje Prezydium na czele z Prezesem oraz Sekretarzem Generalnym. W skład członkostwa ŁTW wchodzi 6 wydziałów: Wydział Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Wydział Nauk Medycznych, Nauk Technicznych oraz Wydział Sztuki i Nauk o Sztuce. Od wielu lat organizacja aktywnie współpracuje z lokalnymi samorządami w ramach podpisanego porozumienia w pracach Rady ds. Nauk przy Prezydencie Miasta Łodzi. Rocznie przyznaje cztery nagrody z zakresu rozwoju nauki.

 

Adres: ul. M.Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź

Telefon kontaktowy: +48 42 665 54 59

Poczta: biuro@ltn.lodz.pl

Strona internetowaltn.lodz.pl

Comments are closed.