Inteligentny Projekt

Inteligentny Projekt jest stroną Piotra Griffina, autora intelektualnej rozprawy „Królestwo Prawdy” wydanej w formie książki, której fragmenty są dostępne online. Wyjaśnia on model istnienia i dualność rzeczywistości – dzieli ją na boską i ludzką. Objaśnia czytelnikom ideę miłości, rozumu, życia, a wszystko to z wprawą retora i filozofa. Analizuje on dogłębnie istotę Boga w różnych kontekstach. Cały projekt uzupełnia wyjątkowa poezja Aleksandry Griffin wydana w tomiku „Wiersze Aleksandry”, która ukazuje dzieciństwo, młodość i dojrzałość w obliczu Boga.

Strona internetowa: inteligentnyprojekt.net

Comments are closed.