Komornik Kamila Kociuga

Działalność powstała w 2017 roku i jest prowadzona przez Kamilę Kociugę, która posiada 9-letnie doświadczenie w egzekucji należności ze wszystkich branży, szczególnie z zakresu sektora finansowego. Kancelaria na podstawie uprawnień regulowanych ustawą prawną kodeksu postępowania cywilnego świadczy usługi w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, zabezpieczeń spadku, sporządzenia spisu inwentarza oraz innych tytułów w drodze egzekucji sądowej. Osobiście doręcza adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz pozostałe dokumenty sądowe. Ponadto sporządza protokoły stanu faktycznego i sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami.

 

Informacje na temat firmy

Adres: ul. Dąbrowskiego 17a II p., 93-177 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 205 98 48

Poczta: lodz.kociuga@komornik.pl

Strona internetowakomornikkociuga.pl

Comments are closed.