Komornik Sądowy Kamila Kociuga

Terenem właściwości Komornika Sądowego Kamili Kociuga jest miasto Łódź, a szczególnie osiedla administracyjne Łódź Widzew, Łódź Górna. Kancelaria od 2020 rozpoczęła przyjmowanie spraw z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego miasta.

Świadczy usługi z zakresu egzekucji, spisu inwentarza, alimentów, zabezpieczania roszczeń, spisaniem protokołu faktycznego oraz sprawuje nadzór nad całym postępowaniem sądowym przeciwko zgłoszonym podmiotom.

Mając na uwadze czas klientów, kancelaria opiera swoją działalność również na usługach internetowych, korzystając z platformy Komornik Online. Występuje przeciwko określonemu dłużnikowi na rzecz wierzyciela, reprezentując jego stanowisko oraz służąc wieloma praktycznymi radami.

 

Adres: ul. Dąbrowskiego 17a II p.
93-177 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 205 98 48
505-426-036

Poczta: lodz.kociuga@komornik.pl

Strona internetowahttp://komornikkociuga.pl/

 

Comments are closed.