Małe Wielkie Skarby

Przedszkole we Wrocławiu zapewnia fachową opiekę najmłodszym dzieciom w ciągu całego dnia.

Małe Wielkie Skarby, to nazwa przedszkola, do którego można wysłać swoje dziecko. Rekrutacja trwa cały rok – co miesiąc można składać podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola. Najmłodsze dzieci, jakie można zapisać do przedszkola, mogą mieć nawet rok. W placówce bowiem funkcjonuje grupa żłobkowa.

Panie opiekunki i wychowawczynie realizują podstawę programową MEN. Przedszkole oferuje prowadzenie ciekawych zajęć dodatkowych dla dzieci.

Adres Fryderyka Skarbka 3, 52-413 Wrocław

Telefon kontaktowy:+48 609 732 636

Poczta: biuro@malewielkieskarby.com

Strona internetowawww.malewielkieskarby.com

Dodaj opinię

Your email address will not be published.